Kategorie

Polecane Super

__New articles

Willie Handley

no image

Willie Handley to jednostka gospodarcza mieszcząca się w miejscowości Chicago w stanie IL, przy 9531 S Jeffery Blvd, kod pocztowy 60617. Nazwą, pod którą prowadzi działalność jest Hair Pen Beauty Salon. Podmiot dysponuje numerem 39222. Jego działanie jest dopuszczone na podstawie wielu licencji, udzielonych przez stosowne organy. Jedną z nich jest pozwolenie o numerze 54769 z grupy Limited Business License. Początek jej działania przypadł na dzień 2002-08-16, zaś koniec w dniu 2003-08-15. Willie Handley ma również inne licencje, takie jak licencja z dnia 2003-08-25 - Limited Business License.

Long Beans Farms Inc screen

Long Beans Farms Inc

Long Beans Farms Inc to instytucja znajdująca się w mieście Chicago w stanie IL, pod adresem 1800 S Canal St 1St, kod...