Kategorie

Polecane Super

__New articles

Ukrainian Village Inc

no image

Ukrainian Village Inc to firma położona w miejscowości Chicago w stanie IL, przy 2301 W Chicago Ave 1St, kod pocztowy 60622. Nazwą, pod którą operuje jest Mr Brown's Lounge. Podmiot posługuje się oficjalnym numerem 14987. Jego funkcjonowanie jest możliwe na podstawie wielu licencji, udzielonych przez stosowne organy. Jedną z nich jest zezwolenie nr 2031378 z rodzaju Retail Food Est -Supplemental License for Dog-Friendly Areas. Początek jej obowiązywania przypadł na dzień 2010-04-21, a koniec w dniu 2010-11-15. Ukrainian Village Inc ma również inne licencje, takie jak licencja z dnia 2007-11-14 - Consumption on Premises - Incidental Activity, z dnia 2005-11-08 - Consumption on Premises - Incidental Activity, z dnia 2002-11-15 - Retail Food Establishment, z dnia 2012-10-23 - Retail Food Establishment, z dnia 2002-11-15 - Tobacco Retail Over Counter.

Long Beans Farms Inc screen

Long Beans Farms Inc

Long Beans Farms Inc to instytucja znajdująca się w mieście Chicago w stanie IL, pod adresem 1800 S Canal St 1St, kod...