Kategorie

Polecane Super

__New articles

Felice Cannella

no image

Felice Cannella to firma znajdująca się w miejscowości Chicago w stanie IL, przy 5851 W 63Rd St 1St, kod pocztowy 60638. Nazwą, pod którą operuje jest Lena's Pizza. Podmiot dysponuje oficjalnym numerem 3562. Jego działanie jest możliwe na podstawie wielu licencji, udzielonych przez stosowne organy. Jedną z nich jest pozwolenie o numerze 1937407 z grupy Retail Food Establishment. Początek jej działania przypadł na dzień 2009-02-20, a koniec w dniu 2009-10-15. Felice Cannella ma także inne licencje, takie jak licencja z dnia 2013-10-07 - Retail Food Establishment, z dnia 2007-11-09 - Retail Food Establishment, z dnia 2006-10-24 - Retail Food Establishment, z dnia 2005-12-23 - Retail Food Establishment, z dnia 2004-10-19 - Retail Food Establishment.

Long Beans Farms Inc screen

Long Beans Farms Inc

Long Beans Farms Inc to instytucja znajdująca się w mieście Chicago w stanie IL, pod adresem 1800 S Canal St 1St, kod...